© UBA MCL
UBA-MCL  Mechelse afdeling van de UBA vzw

Opleidingen

een MCL service voor jou!

België kent drie zendvergunningen voor radioamateurs: de basisvergunning of instaplicentie (C) de “novice” machtiging (B) de “HAREC” of volledige vergunning (A)

Basisvergunning (C)

In september van elk jaar start de afdeling MCL met een lessenreeks die je haast op speelse wijze vertrouwd maakt met enkele grondbeginselen van elektriciteit, de geldende wetgeving, antennes, summiere basisprincipes van hoe een radio zendontvanger werkt en leer je hoe je zo’n toestel bedient en succesvol je eerste radioverbinding maakt. Op het eind van de lessenreeks leg je binnen MCL een praktische proef af waarna je een attest overhandigd krijgt waarmee je je voor het BIPT examen kan inschrijven. Na het slagen in het BIPT examen word je officieel tot zendamateur gekroond. Je krijgt dan een officieel roepteken dat steevast met ON3 begint. Voor het volgen van de lessenreeks is het nodig over hetUBA-handboekje basisvergunning te beschikken.

Novive vergunning (B) en

HAREC machtiging (C)

Volgend op de lessenreeks voor de basisvergunning volgt een uitgebreide cursus die gedurende ongeveer één jaar loopt. Natuurlijk worden de vakanties in acht genomen. Tijdens deze cursus wordt alle leerstof voor beide examens aangeleerd. Ervaren lesgevers van MCL bereiden je zo voor op zowel de Novice vergunning en/of de HAREC machtiging. Voor het volgen van de cursus is het UBA-handboek noodzakelijk.

Een extra woordje uitleg over

de vergunningen en de eraan

verbonden leerstof.

Als radioamateur krijg je heel wat mogelijkheden om uit te zenden en zelf zendtoestellen te bouwen of aan te passen. Om dit op een veilige en verantwoorde manier te kunnen doen moet je over de nodige technische en operationele kennis beschikken en ook de van toepassing zijnde wetgeving kennen. Daarom organiseert het BIPT radioamateur examens om na te gaan of je over de vereiste kennis beschikt. Pas nadat je geslaagd ben krijg je een bedieningscertificaat dat je toelaat om zelf uitzendingen te verrichten. De hoeveelheid en de moeilijkheidsgraad van de leerstof hangt af van klasse van het bedieningscertificaat dat je nastreeft. De leerstof voor het behalen van het klasse C bedieningscertificaat is eerder beperkt en omvat buiten elementaire technische kennis vooral procedures en wetgeving. Om het klasse B bedieningscertificaat te behalen is al wat meer technische kennis vereist en ook op de procedures wordt dieper ingegaan. Bij de leerstof voor het klasse A bedieningscertificaat is op vlak van techniek nog heel wat uitgebreider. Voor het deel procedures en wetgeving is de leerstof nagenoeg identiek aan deze van het klasse B examen.

Wat gaat me dit kosten?

Ondanks de immense inzet van de lesgevers worden alle opleidingen gratis aangeboden. Van de cursisten wordt enkel een bijdrage voor de huur van het leslokaal gevraagd. Ook wordt verwacht dat je lid van MCL wordt. Dit lidmaatschap is inbegrepen in het jaarlijkse lidgeld dat je aan de nationale vereniging UBA vzw overmaakt.
de lessen vinden wekelijks op donderdagavond van 20 tot 22.30 uur plaats
Wie de opleiding geregeld volgt en de leerstof thuis verder instudeert heeft een uitstekende basis voor het slagen in de BIPT proeven. De examens worden door de Belgische regulator BIPT op geregelde basis georganiseerd.

Meer informatie omtrent de

vergunningen en opleidingen

via de UBA-webpagina
© UBA MCL
UBA MCL Mechelse afdeling van de UBA vzw

Opleidingen

een MCL service voor jou!

België kent drie zendvergunningen voor radioamateurs: de basisvergunning of instaplicentie (C) de “novice” machtiging (B) de “HAREC” of volledige vergunning (A)

Basisvergunning (C)

In september van elk jaar start de afdeling MCL met een lessenreeks die je haast op speelse wijze vertrouwd maakt met enkele grondbeginselen van elektriciteit, de geldende wetgeving, antennes, summiere basisprincipes van hoe een radio zendontvanger werkt en leer je hoe je zo’n toestel bedient en succesvol je eerste radioverbinding maakt. Op het eind van de lessenreeks leg je binnen MCL een praktische proef af waarna je een attest overhandigd krijgt waarmee je je voor het BIPT examen kan inschrijven. Na het slagen in het BIPT examen word je officieel tot zendamateur gekroond. Je krijgt dan een officieel roepteken dat steevast met ON3 begint. Voor het volgen van de lessenreeks is het nodig over hetUBA-handboekje basisvergunning te beschikken.

Novive vergunning (B) en

HAREC machtiging (C)

Volgend op de lessenreeks voor de basisvergunning volgt een uitgebreide cursus die gedurende ongeveer één jaar loopt. Natuurlijk worden de vakanties in acht genomen. Tijdens deze cursus wordt alle leerstof voor beide examens aangeleerd. Ervaren lesgevers van MCL bereiden je zo voor op zowel de Novice vergunning en/of de HAREC machtiging. Voor het volgen van de cursus is het UBA- handboek noodzakelijk.

Een extra woordje uitleg over de

vergunningen en de eraan verbonden

leerstof.

Als radioamateur krijg je heel wat mogelijkheden om uit te zenden en zelf zendtoestellen te bouwen of aan te passen. Om dit op een veilige en verantwoorde manier te kunnen doen moet je over de nodige technische en operationele kennis beschikken en ook de van toepassing zijnde wetgeving kennen. Daarom organiseert het BIPT radioamateur examens om na te gaan of je over de vereiste kennis beschikt. Pas nadat je geslaagd ben krijg je een bedieningscertificaat dat je toelaat om zelf uitzendingen te verrichten. De hoeveelheid en de moeilijkheidsgraad van de leerstof hangt af van klasse van het bedieningscertificaat dat je nastreeft. De leerstof voor het behalen van het klasse C bedieningscertificaat is eerder beperkt en omvat buiten elementaire technische kennis vooral procedures en wetgeving. Om het klasse B bedieningscertificaat te behalen is al wat meer technische kennis vereist en ook op de procedures wordt dieper ingegaan. Bij de leerstof voor het klasse A bedieningscertificaat is op vlak van techniek nog heel wat uitgebreider. Voor het deel procedures en wetgeving is de leerstof nagenoeg identiek aan deze van het klasse B examen.