© UBA MCL
UBA-MCL  Mechelse afdeling van de UBA vzw

Welkom

Welkom bij de wondere wereld van de

Mechelse zendamateurs!

MCL is het Mechelse gewest van de UBA, de Unie van Belgische Zendamateurs vzw. Onze lokale afdeling groepeert de meeste actieve radioamateurs in de regio Mechelen. België telt meer dan 3.000 gemachtigde zendamateurs van wie onze afdeling MCL er meer dan 80 groepeert. Radioamateurisme

Wat & hoe

Heb je er al eens bij stilgestaan hoe vaak je gebruik maakt van draadloze communicatie? De afstandsbediening van je TV, ‘n bericht op de tijdlijn van je Facebook account via je smartphone, met Waze navigeren in je auto, … Allemaal onmogelijk zonder gebruik te maken van radiogolven. Zendamateurs zijn lieden die van experimenteren met radiogolven hun liefhebberij hebben gemaakt. Via de ether een praatje slaan met een collega radioamateur aan de andere kant van de aardbol of dankzij state of the art digitale technieken beelden doorsturen via een satelliet? Radioamateurs doen het zonder verpinken! Of misschien spreekt de nostalgie van een oude morse seinleutel je aan en wil je gebruik maken van die morse piepjes om aan hoge snelheid deel te nemen aan wereldwije wedstrijden en tijdens één weekend meer dan duizend radioverbindingen op kortgeolf te maken? Ook dat heeft het zendamateurisme voor zijn beoefenaars in petto. Maar de hobby kan ook erg nuttig zijn wanneer bij natuurrampen de normale communicatie uitvalt. Zo sprongen zendamateurs bij toen in 2021 de watersnood in Wallonië toesloeg. Of in een wat verder verleden bij de ramp met de Herald of Free Enterprise of de overstromingen in Ruisbroek.
Begin der tachtiger jaren van de vorige eeuw kende het CB-fenomeen erg veel bijval. Ook deze hobbyisten maken gebruik van radiogolven. In vergelijking met CB zijn de mogelijkheden waarover een radioamateur beschikt veel uitgebreider en schier eindeloos. Verwar CB dus in geen geval met radioamateurisme. Vooraleer je als zendamateur gebruik mag maken van de ether dien je bij de overheid een vergunning te bekomen. Die wordt uitgereikt na het slagen van een examen bij het BIPT, de Belgische regulator voor de postdiensten en telecommunicatie. De Unie van Belgische Zendamateurs UBA vzw is de enige nationale vereniging in België en de officiële vertegenwoordiger bij de IARU, de wereldwijze organisatie van radioamateurverenigingen. De afdeling MCL van deze UBA vzw helpt je met opleidingen gericht op het behalen van een zendvergunning bij het BIPT. Verder organiseren we tal van activiteiten met de focus op het experimenteren met communicatie via radiogolven. Tijdens onze maandelijkse vergaderingen houden we je op de hoogte van de laatste nieuwsjes op het gebied van het radioamateurisme. Vaak worden tijdens deze samenkomsten ook uiteenzettingen over een breed scala van gerelateerde onderwerpen aangeboden. Meer weten over onze vaste maandelijkse activiteiten? Dat kan met een simpele muisklik.
DATUM LAATSTE UPDATE 21 september 2023
OPLEIDINGEN VAN START!
© UBA MCL
UBA MCL Mechelse afdeling van de UBA vzw

Welkom

Welkom bij de wondere wereld van de

Mechelse zendamateurs!

MCL is het Mechelse gewest van de UBA, de Unie van Belgische Zendamateurs vzw. Onze lokale afdeling groepeert de meeste actieve radioamateurs in de regio Mechelen. België telt meer dan 3.000 gemachtigde zendamateurs van wie onze afdeling MCL er meer dan 80 groepeert. Radioamateurisme

Wat & hoe

Heb je er al eens bij stilgestaan hoe vaak je gebruik maakt van draadloze communicatie? De afstandsbediening van je TV, ‘n bericht op de tijdlijn van je Facebook account via je smartphone, met Waze navigeren in je auto, … Allemaal onmogelijk zonder gebruik te maken van radiogolven. Zendamateurs zijn lieden die van experimenteren met radiogolven hun liefhebberij hebben gemaakt. Via de ether een praatje slaan met een collega radioamateur aan de andere kant van de aardbol of dankzij state of the art digitale technieken beelden doorsturen via een satelliet? Radioamateurs doen het zonder verpinken! Of misschien spreekt de nostalgie van een oude morse seinleutel je aan en wil je gebruik maken van die morse piepjes om aan hoge snelheid deel te nemen aan wereldwije wedstrijden en tijdens één weekend meer dan duizend radioverbindingen op kortgeolf te maken? Ook dat heeft het zendamateurisme voor zijn beoefenaars in petto. Maar de hobby kan ook erg nuttig zijn wanneer bij natuurrampen de normale communicatie uitvalt. Zo sprongen zendamateurs bij toen in 2021 de watersnood in Wallonië toesloeg. Of in een wat verder verleden bij de ramp met de Herald of Free Enterprise of de overstromingen in Ruisbroek.